CED is een full-service aanbieder van geïntegreerde diensten, variërend van
noodhulp en schadebeheer tot reparatie. Voor een goede uitvoering van onze
activiteiten is de verwerking van uw persoonsgegevens soms noodzakelijk. Uit
persoonsgegevens kan informatie worden gehaald over een individuele persoon,
bijvoorbeeld contactgegevens, financiële gegevens of gegevens over andere
privacygevoelige zaken.

PRIVACY STATEMENT CED

In deze verklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelwijze van CED is in overeenstemming met de AVG.

1. Persoonsgegevens

 • Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

CED kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

2. Hoe beveiligt CED mijn gegevens?

CED beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons via [email protected]

3. Hoe verzamelt CED mijn gegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw cv te sturen en door het solliciteren naar een baan. Via onze website worden gegevens automatisch verzameld via het gebruik van cookies.

4. Rechten van betrokkenen

Als u solliciteert geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit privacy statement beschreven.

U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen. U kunt na een verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) vragen uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft ook het recht op dataportabiliteit. Dat houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons eerder vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we uw persoonsgegevens maximaal één jaar.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

CED Nederland B.V.
Functionaris Gegevensbescherming.
Rietbaan 40-42
2908 LP Capelle aan den IJssel
[email protected]

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.