CED Nederland

Onze Specialismen

CED Nederland telt ongeveer 1.500 medewerkers. Hun werklocatie kan verschillen: Capelle, Apeldoorn, Groningen, bij klanten of thuis. Hun werk kan verschillen: schade-expert, schadebehandelaar of allerlei vormen van ondersteuning. Hun aandachtsgebied kan verschillen: Property, Mobility, Vitality of 24/7 hulpverlening. Maar de focus is altijd en bij iedereen hetzelfde: behouden wat van waarde is en gedupeerden met alle mogelijke middelen bijstaan in ernstige situaties. Lees hier wat wij allemaal doen!

Alarmcentrale SOS international

SOS International is een van de grootste onafhankelijke alarmcentrales van Nederland. Zo'n 300 professionals helpen namens 90 verschillende opdrachtgevers zo’n 400.000 gedupeerden per jaar. Bij ziekte of ongeval wereldwijd. En bij pech of schade met een voertuig binnen Europa.

SOS Services

Tijdrovende of terugkerende (administratieve) processen. Piekbelastingen. Complexe maatschappelijke vraagstukken of calamiteiten. Ze zijn niet direct je core business of van toegevoegde waarde, maar ze leggen wel een grote druk op de organisatie. Onze projectorganisatie SOS Services kan hierbij ontzorgen, ontlasten en capaciteit bieden. Waar en wanneer je maar wilt. Wij kunnen snel opschalen. We coördineren een effectieve proces- en projectinrichting. En we hebben altijd oprechte zorg en aandacht voor de betrokken mensen.

Advice Specials | EMN

Een hijskraan valt om en ‘ramt’ 3 bedrijven. Of: nieuw veevoer leidt bij verschillende veehouderijen tot zieke dieren. Zulke unieke situaties vragen om specialistische kennis en vaardigheden. En die hebben de EMN-experts! Zij worden ingezet bij omvangrijke en complexe brand-, transport- en technische schades.

Veduma Medisch Adviseurs

Het werkterrein van Veduma medisch adviseurs omvat de advisering over medische aspecten in particuliere of publieke verzekeringen. Adviezen worden verstrekt aan verzekeringsmaatschappijen, schaderegelingsbureaus, advocaten en diverse (semi-) overheidsinstellingen.

CED Interim Professionals

Een bijzondere eend in de CED-bijt wordt gevormd door onze Interim Professionals. Onze Interim Professionals zijn goed gekwalificeerde professionals die gedetacheerd en op interim basis aan de slag gaan bij verzekeraars of vergelijkbare organisaties in de sector.

CED Connect

CED Connect is het meest vernieuwde en complete online platform voor schadebehandeling. Van de invoer van de schade tot de polischeck en het regelen van eventueel herstel, wij ontzorgen u graag zodat u meer tijd overhoud voor de uitzonderlijke schades en persoonlijk contact.

Alarmcentrale SOS international

SOS International is een van de grootste onafhankelijke alarmcentrales van Nederland. Zo'n 300 professionals helpen namens 90 verschillende opdrachtgevers zo’n 400.000 gedupeerden per jaar. Bij ziekte of ongeval wereldwijd. En bij pech of schade met een voertuig binnen Europa.

Advice Specials | EMN

Een hijskraan valt om en ‘ramt’ 3 bedrijven. Of: nieuw veevoer leidt bij verschillende veehouderijen tot zieke dieren. Zulke unieke situaties vragen om specialistische kennis en vaardigheden. En die hebben de EMN-experts! Zij worden ingezet bij omvangrijke en complexe brand-, transport- en technische schades.

Veduma Medisch Adviseurs

Het werkterrein van Veduma medisch adviseurs omvat de advisering over medische aspecten in particuliere of publieke verzekeringen. Adviezen worden verstrekt aan verzekeringsmaatschappijen, schaderegelingsbureaus, advocaten en diverse (semi-) overheidsinstellingen.

CED Interim Professionals

Een bijzondere eend in de CED-bijt wordt gevormd door onze Interim Professionals. Onze Interim Professionals zijn goed gekwalificeerde professionals die gedetacheerd en op interim basis aan de slag gaan bij verzekeraars of vergelijkbare organisaties in de sector.

CED Connect

CED Connect is het meest vernieuwde en complete online platform voor schadebehandeling. Van de invoer van de schade tot de polischeck en het regelen van eventueel herstel, wij ontzorgen u graag zodat u meer tijd overhoud voor de uitzonderlijke schades en persoonlijk contact.

National- en Cross Border Claims

Bij National Claims in Capelle handelen we voor verzekeraars uiteenlopende schadedossiers af: van schade aan voertuigen, huizen en gebouwen, tot letselschade, inclusief aansprakelijkheid. Hier zetten we dé standaard voor schadebehandeling in Nederland. Digitaal waar het kan (via het schadebehandelingsplatform CED Connect), persoonlijk waar het moet. De internationale tak heet CBC, Cross Border Claims. Deze collega’s handelen ‘Groene Kaart’-schades af, als bijvoorbeeld een Italiaanse chauffeur schade veroorzaakt in Nederland. Deze afdeling, met vestigingen in verschillende Europese landen, beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van (inter)nationale wet- en regelgeving.

Taxatie & Inspectie

De collega’s van Taxatie en Inspectie vormen een landelijk netwerk van taxateurs en risicodeskundigen. De taxateurs bepalen objectief de waarde van een woning, een bedrijfsgebouw of een inboedel, waardoor een verzekeraar de juiste verzekerde som op een polis kan zetten. Zo’n waardebepaling kan ook nodig zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een lening of het verkopen van een pand (economische taxaties). Onze risicodeskundigen beoordelen de risico’s op brand, inbraak of waterschade, zodat een verzekeraar objectieve informatie heeft om een premie vast te stellen. Samen met verzekeraars en klanten zoeken ze ook naar preventiemogelijkheden.

Advice Volume

Alle experts bij Advice Volume zullen je vertellen dat iedere schade uniek is. Terwijl juist hun deskundigheid wordt gevraagd voor schades die je ‘standaard’ zou kunnen noemen. Ongeveer 40 Property-experts helpen mensen bij schades rond inboedel en opstal, zoals water-, storm-, inbraak- en brandschades. Ruim 70 Mobility-experts richten hun deskundigheid op schades aan uiteenlopende voertuigen, waaronder campers en caravans. De schadebehandelaren van verzekeraars vragen via het CCC om de inzet van onze experts. Het CCC plant die dan in. Als het nodig is bezoeken de experts een locatie, waar het kan doen ze expertise op afstand via videobellen of Remote Expertise.

Vitality

Bij CED Vitality werken onze ‘medisch specialisten’; de 60 collega’s beheersen alle aspecten van het letselschadevak. Namens de verzekeraars helpen we mensen die een lichamelijk letsel hebben opgelopen, tijdens sport, werk of een verkeersongeluk. Onze letschade-experts luisteren en onderzoeken welke schades er daadwerkelijk door het incident zijn veroorzaakt. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid gaat het natuurlijk om meer dan alleen lichamelijke ‘schade’. We houden ook het herstelproces van een slachtoffer in de gaten, om te voorkomen dat er niet andere of meer schades bij komen. De letselschadebehandelaren nemen dossiers van verzekeraars over om deze integraal van A tot Z af te ronden, ook als hier meerdere partijen bij betrokken zijn.

Forensic

CED Forensic is uitgegroeid tot het grootste particuliere onderzoeksbureau namens verzekeraars en financieel dienstverleners. Als uit een feitenonderzoek van een schade-expert te weinig informatie komt over de aansprakelijkheid, of als er een vermoeden van fraude bestaat, dan kunnen de onderzoekers van Forensic worden ingeschakeld. Zij halen in hun onderzoeken de onderste steen boven als het gaat om brand, bedrijfsaansprakelijkheid, verkeersongevallen, letselschade, fraude of diefstal. Geregeld is één van hun rapporten doorslaggevend in een juridische procedure of rechterlijke uitspraak.

Repair: Voor herstel in natura

Herstel in natura betekent dat verzekeraars geen geld uitbetalen, maar een schade laten herstellen. Dat is kostenefficiënter, duurzamer, en mensen worden er blij van. Daarvoor heeft CED Repair het grootste landelijke netwerk herstellers en onderhoudsbedrijven die snel en klantvriendelijk goede service leveren. Via een slimme digitale oplossing zijn zij met CED Repair en met onze klanten verbonden, zodat de voortgang van een klus goed gevolgd kan worden. Verzekeraars, vastgoedbeheerders en Verenigingen van eigenaren (VVE’s) maken hier gebruik van. Evenals woningcorporaties, voor wie we reparatieverzoeken van huurders geautomatiseerd kunnen opvolgen. Ook de Repair-medewerkers zijn 24/7 bereikbaar voor noodgevallen.

Schade Manager Thuis

De gedupeerde centraal stellen – dat doen de Schade Managers Thuis. Deze experts werken ‘dedicated’ voor klanten van Nationale-Nederlanden, SNS en ING. De verzekeraar bepaalt wanneer hun hulp nodig is. Vaak bij schades met veel impact, zoals brand, overstroming en inbraak. De SMT’er werkt uit naam van de verzekeraar en behandelt de schade van begin tot eind. Van een eerste bezoek, soms al binnen 2 uur, tot schadevaststelling en herstel. De gedupeerde wordt zoveel mogelijk ontzorgd. Verrassend genoeg is bij deze ‘luxe aanpak’ de doorlooptijd van de dossiers vaak korter dan bij een ‘gewone’ aanpak.

Kantoor

Net als ieder bedrijf hebben we natuurlijk de bekende ‘stafafdelingen’ voor het algemene reilen en zeilen van de organisatie. Zoals de afdelingen Finance, HR, IT, Sales, Business Development/Marketing & Communications. De meeste van deze afdelingen werken weliswaar vanuit Capelle, maar regelen de zaken voor de hele internationale CED Group.

Wat van waarde is, moet van waarde blijven

Alle activiteiten van CED zijn gericht op deze missie. Samen met de alarmcentrale SOS International bieden we full service (digitale) oplossingen voor de hele schadeketen:

  • Preventie: door vastgoed te taxeren en risico-inspecties te doen met het oog op de juiste verzekering;
  • Noodhulpverlening: namens verzekeraars bij ziekte, pech of ongeval in het buitenland;
  • Schademanagement: schade beoordelen (expertise) en afhandelen;
  • Hersteldiensten en regres: schade herstellen in plaats van in geld te vergoeden of schade verhalen bij de juiste partij.

Daarbij verdelen we onze aandacht over 3 domeinen: Property (vastgoed), Mobility (vervoer) en Vitality (letsel bij mensen).

Energiek, Slagvaardig en Vernieuwend

Werken bij CED is betekenisvol, grensverleggend en dynamisch. Wij bieden mensen een positieve ervaring op negatieve momenten in hun leven: lekkage thuis, ziekenhuisopname in het buitenland, bedrijfsbrand, aardbevingsschade, verkeersongeval en meer. Als internationaal werkgever zijn we toonaangevend innovatief. Wij bieden opdrachtgevers vernieuwende concepten en slimme digitale oplossingen. Voor het hele proces van preventie en noodhulpverlening tot schadebehandeling, onderzoek en herstel. Met 2.500 collega’s in 12 Europese landen zijn we ondernemend, verleggen we grenzen en werken we aan persoonlijke groei. Wij zijn trots op ons werk. Op wat we voor anderen kunnen betekenen. En op hóe we dat doen: energiek, slagvaardig en elke dag vernieuwend.

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures