Verhalen van....

Experts

Experts vormen het hart van ons bedrijf. Elk van hen heeft een eigen unieke specialisatie, kennis en vaardigheid om gedupeerden te helpen en opdrachtgevers te voorzien van rapportages. In deze rubriek stellen vragen aan een van onze experts over zijn of haar passie voor het vak.

EMN heeft nu ook officieel een aparte afdeling Agrarisch.

'Schaderegeling in de agrarische sector is echt een vak apart'

Hoewel binnen EMN al decennialang schades worden geregeld in de agrarische sector, is er pas sinds kort sprake van een aparte afdeling hiervoor. Deze bestaat uit ervaren agrarische Schade Experts Marco Roozendaal en Hans Brouwer en ‘junior’ Esther van Leeuwen, die in juni de gelederen is komen versterken. Zij verrichten o.a. vanuit een recent betrokken nieuw EMN kantoor in Apeldoorn door het gehele land een breed scala aan werkzaamheden: schades aan gewassen, vee, opstallen, kassen, constructiefouten, technische storingen aan installaties, mestschades, spuit- en contaminatieclaims en (product)aansprakelijkheid.

Agrariërs

Agrariërs hebben bij het ‘brede publiek’ een bepaald imago: harde werkers met liefde voor hun vak en bedrijf, maar vaak ook stug, geen praters en lang niet altijd even makkelijk in de omgang. De agrarische experts van EMN hebben daarover een iets genuanceerder beeld. Hans daarover: “Geen boer is hetzelfde en de een stelt zich wat makkelijker in de schaderegeling op dan de ander. Ook zijn er regionale verschillen. Zo stellen Zeeuwse agrariërs zich doorgaans wat rustiger op dan hun collega’s uit de Randstad. Ook boeren hebben een bepaald beeld van de verzekeringsbranche en gaan er vaak op voorhand van uit dat ook wij – als verlengstuk van de verzekeraar – er primair op uit zijn om ‘te knijpen’ in de schadevergoeding. Daarvan is uiteraard geen sprake, maar het is het voor ons wel zaak om het vertrouwen van de gedupeerde te winnen. Zodra dat er is, verloopt de schadeafwikkeling doorgaans een stuk soepeler.”

Hoe win je dat? Marco vult aan.” In de eerste plaats door de claimant serieus te nemen. En door te laten zien dat je weet waarover je praat en dus een goede gesprekspartner voor hem of haar bent, al heeft een gedupeerde natuurlijk altijd, voor wat betreft zijn eigen teelt of productie, de meeste kennis van zaken. Het is zaak jouw standpunt goed te beargumenteren en met een reëel schadebedrag te komen. Bovendien is het belangrijk dat je de taal van de boer spreekt en je kunt inleven in zijn of haar situatie. En uiteraard ga je op het erf altijd achterom en doe je je schoenen uit voordat je naar binnen gaat."

Minder schades, omvang groter

Net als hun collega’s in andere expertisebranches zien Marco, Hans en Esther als trend dat het totaal aantal claims afneemt maar dat mede door de toenemende complexiteit de schadeomvang juist een stijgende lijn vertoont. “Onze werkzaamheden zijn veelal seizoensgebonden”, vertelt eerstgenoemde. “Zo komen spuitschades aan gewassen vooral voor in het voor- en najaar, evenals aanvallen door honden op drachtige schapen. De meeste claims vinden hun oorsprong in menselijke fouten, zoals spuit- en andere contaminatieschades, al zien we ook het aantal claims door een technische oorzaak toenemen, zoals storingen of defecten in de steeds geavanceerder wordende installaties.”

Hans zegt daarnaast te constateren dat in de loop der jaren ook in de agrarische sector de claimbewustheid is toegenomen. ”Zo werden in mijn begintijd als expert claims met betrekking tot huisdieren niet nauwelijks geclaimd; vandaag de dag gebeurt dat veel vaker en zijn de bedragen veel hoger. En net als in andere bedrijfstakken neemt ook in deze bedrijfstak het claimgedrag toe naarmate de economische omstandigheden wat minder of onrustiger worden. Natuurlijk proberen verzekerde of gedupeerde bij schades het onderste uit de kan te halen of soms zelfs nog wat meer. Dat hoort bij het spel. Het is aan ons om het juiste schadebedrag vast te stellen: niet teveel maar zeker ook niet te weinig. Dat is ook de reden waarom opdrachtgevers ons inschakelen.

Dit interview is mogelijk gemaakt door:
Van Stigt Communicatie / Risk & Business.

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures