Verhalen van....

Experts

Experts vormen het hart van ons bedrijf. Elk van hen heeft een eigen unieke specialisatie, kennis en vaardigheid om gedupeerden te helpen en opdrachtgevers te voorzien van rapportages. In deze rubriek stellen vragen aan een van onze experts over zijn of haar passie voor het vak.

Robi de Kort, Forensisch Expert

Welke ervaring neem je mee?

‘Ik heb 13 jaar bij de politie in Den Haag gewerkt. Daar had je als rechercheur veel (zoek)middelen. Bij CED heb ik geleerd om creatief te zijn en out-of-the-box te denken, om verzekerden te kunnen betrappen of te laten bekennen. Ik heb zelfs bijnamen bij collega’s en opdrachtgevers, zoals de ‘jager’ of de ‘pitbull’. Fraude-onderzoeken liggen mij goed. De verworven tactieken, door politie-ervaring en veel trainingen, komen nu goed van pas. In televisieprogramma’s zie je soms presentatoren, die mensen confronteren met hun ‘misdaden’, maar zo is het voor ons niet helemaal hoor. Wij moeten ons wel aan bepaalde protocollen houden. Ook de verhouding kosten/baten ligt bij ons natuurlijk heel anders.’

Wat is het mooiste aan je huidige rol?

‘Dat technisch en tactisch onderzoek zo mooi samenkomen, dat het als afdeling echt een geheel vormt. Er is een perfecte samenwerking tussen de technisch (brand en voertuigen) en de tactisch onderzoekers. Collega’s onderzoeken de technische toedracht en ik pak het vervolg op. Het is superdivers, er zijn zoveel verschillende zaken waar ik mee te maken krijg, iedere dag is weer nieuw. We doen echt aan onafhankelijke waarheidsvinding op fraudegebied, werkgeversaansprakelijkheid, letsel- en verkeersongevallen. Mijn rapport moet overtuigen, het bewijs hoeft niet 100% sluitend te zijn voordat het voor een verzekerde gevolgen kan hebben, kan ook vaak niet. Het is juist de kunst een onderzoek zo te onderbouwen dat bijvoorbeeld een bekentenis slechts bijzaak is. Dit geeft de voldoening die ik bij de politie miste. Mooi is de onderlinge kennisoverdracht binnen het team. We zijn met veel jonge mensen, dus de ‘oude’ garde deelt zijn kennis en zo kunnen we samen bouwen aan een goede toekomst voor Forensic.’

Wat is jouw aanpak?

‘Ik hou er altijd rekening mee dat iets niet klopt. Dat iemand liegt. Dat heb ik meer dan eens meegemaakt, gewoon recht in mijn gezicht met emoties en goede verklaringen, zonder zelfs maar met de ogen te knipperen. Ook randzaken leiden soms af; daar moet je doorheen leren kijken. Daarom doe ik grondig vooronderzoek. Ik ontleed eerdere technische onderzoeksrapporten en pluis eventueel voorgaande interviews helemaal uit. Vervolgens bedenk ik mijn vragen en tactiek om tot de waarheid te komen. Interviewtechnieken, tijdslijnen en gespreksstructuur zijn essentiële elementen. Bij de confrontatie is het soms nodig doortastend te zijn, omdat mensen altijd in de ontkennende modus schieten. Sommigen klappen dicht of draaien eromheen, maar dan begin ik het verhaal gewoon nog eens opnieuw, vanuit een andere invalshoek, met soms een ander antwoord tot gevolg.’

Waar ligt de meeste uitdaging?

 ‘Als mensen de waarheid blijken te spreken, maar ze toch niets vergoed krijgen, omdat door een verzekeringsclausule hun schade niet gedekt is. Dat is soms echt hardvochtig, maar dat moet je los kunnen laten. Ook uitdagend zijn de doorgewinterde types. Niet de gelegenheidsfraudeurs, maar mensen die claims met voorbedachten rade hebben opgezet en weten hoe de clausules van hun verzekering werken. Helaas valt niet alles te bewijzen, ook al voel ik aan alles dat een zaak niet klopt. Maar ik lever pas mijn rapport in als ik echt alles eraan heb gedaan wat ik kon doen. Dat stapje extra geeft alle voldoening.’

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures