Verhalen van....

Schade Experts

Experts vormen het hart van ons bedrijf. Elk van hen heeft een eigen unieke specialisatie, kennis en vaardigheid om gedupeerden te helpen en opdrachtgevers te voorzien van rapportages. In deze rubriek stellen vragen aan een van onze experts over zijn of haar passie voor het vak.

Jan Hartman, Teammanager Mobility

Jan Hartman ondersteunt het NIVRE

CED en het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. CED is met veel ingeschreven experts goed vertegenwoordigt bij het NIVRE en diverse CED-collega’s zetten zich belangeloos in voor het instituut. Zo ook Jan Hartman, als lid van de Commissie Opleiding en de Commissie Examen. ‘Zowel binnen als buiten CED zet ik me in om de kwaliteit van de branche hoog te houden’, vertelt hij. 

Samen met CED werken aan toekomst van expertisevak

Jan is Teammanager Mobility bij CED. Hij werd door zijn manager gevraagd of hij interesse had in een nevenfunctie bij het NIVRE. ‘Dat was in 2008. Sindsdien zet ik me in bij de commissies Opleiding en Examen. Ik was namelijk binnen CED al betrokken bij opleidingen. We hadden destijds veel overnames en er kwamen dus veel nieuwe collega’s bij, die we allemaal dezelfde bagage wilden meegeven. Informatie over het bedrijf, over de systemen, de processen en de verzekeringen en natuurlijk over het expertisevak zelf. Nu help ik branche-breed experts een Inhoudelijke goede basis te geven.

Het NIVRE doet ertoe

‘Expert is een vrij beroep; iedereen kan zich in principe expert noemen. Om te zorgen voor kwaliteitsborging en de nodige belangbehartiging is er het NIVRE’, legt Jan uit. ‘Het NIVRE heeft zo’n positie en status opgebouwd, dat veel verzekeraars vragen om experts die zijn aangesloten bij het instituut. Het NIVRE doet ertoe. Ook voor mij persoonlijk én voor CED. Door mijn inzet bij het instituut heb ik veel nauwe contacten in de branche en blijf ik goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het NIVRE creëert saamhorigheid; als collega’s onder elkaar heb je een prachtig klankbord. Je gaat samen voor het beste resultaat.’

Intern opleidingstraject

'Onze schade-experts leiden wij zelf op door ze via CED Academy een opleidingstraject aan te bieden tot Register Schade-Expert. Gedurende het opleidingstraject schrijven zij zich in bij het NIVRE, en na afronding mogen zij de titel Register Expert voeren. Bij voorkeur zijn al onze Schade-Experts ingeschreven bij het NIVRE en daaraan gelieerde registers. Hoe dit traject er precies uitziet, verschilt per medewerker en wordt in samenspraak bekeken. Deze groei belonen we natuurlijk ook met arbeidsvoorwaardelijke groei! De mogelijke stappen zijn transparant, objectief en gelden voor iedereen.'

Het vak doorgeven

Het expertisevak vergrijst al jaren. Het doet Jan goed te merken dat het tij nu langzaam keert. Jan: ‘Er is veel jonge aanwas. Het belang van ‘mijn’ commissie wordt dus weer groter. We willen de nieuwe experts echt de nodige vakkennis meegeven. Hen enthousiast maken, geeft mij voldoening en dat we het vak goed doorgeven aan de volgende generatie.’ Het NIVRE staat overigens voor een leven lang leren. Jaarlijks moeten aangesloten experts studiepunten halen, door trainingen en lezingen te volgen. Binnen CED ontzorgt de afdeling HR de experts zoveel mogelijk in dit NIVRE-traject, met in-huis trainingen, klasjes, informatie over lezingen en meer. ‘Binnen CED hebben we sinds kort ook een nieuw groeipad voor (nieuwe) experts,’ besluit Jan. ‘Mijns inziens een goede motivator, want het NIVRE-lidmaatschap vraagt toch het nodige van je met het studeren in de avonduren. De groei in kennis sluit nu aan bij de groei in salaris. Zo werk ik samen met CED aan de toekomst van het expertisevak!’

Invloed uitoefenen

Als onderdeel van de commissies bepaalt Jan mede welke trainingen er voor een toekomstig expert nodig zijn om het vak en eventuele specialisme goed te kunnen uitvoeren. Het gaat om algemene zaken als verzekeringskennis en ethiek, maar ook om kennis van elektrische auto’s (Mobility). De trainingen worden gegeven door externe partijen. Jan: ‘Op deze manier kan ik de nodige invloed uitoefenen. Wij houden als commissie voortdurend in de gaten of die trainingen aan onze normen voldoen. Zo volg ik zelf ook nog wel eens een training. Daarnaast is het vooral vergaderen, organiseren en stukken doorlezen.’

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures